• CZYSTE TECHNOLOGIE
    tworzą CZYSTĄ ENERGIĘ nawet z bardzo zanieczyszczonych zasobów

SGT jest technologią czystego węgla, umożliwiającą odpowiedzialne zużycie węgla i odpadów, poprzez wydajne przejście na gaz syntezowy przy użyciu procesu przyjaznego dla środowiskowa.


Co to jest SGT?

  • Zgazowanie jest procesem częściowego utleniania, który przekształca złożone węglowodory, takie jak paliwa kopalne, w gaz syntezowy, który jest mieszaniną wodoru i tlenku węgla (tzw. syngas), poprzez reakcję termodynamiczną z tlenem i parą wodną.

  • Syngas jest surowcem wykorzystywanym do produkcji energii, paliw i produktów chemicznych (takich jak metanol) o wysokiej wartości rynkowej.

  • Pozostałość mineralna przekształca się w popiół

  • Syngaz jest surowcem do wytwarzania produktów chemicznych o wysokiej wartości rynkowej

  • Rozkład materiałów węglowych zachodzi na poziomie molekularnym, umożliwiając oddzielenie substancji (siarki, rtęci, ołowiu itp.) zawartych w surowcu i ich sprzedaż lub bezpieczną utylizację.

  • SGT wytwarza popiół o niskiej zawartości węgla, który można poddać recyklingowi lub wykorzystać np. do produkcji materiałów budowlanych.

  • SGT zachowuje do 85% energii węgla, przy ponad 99% konwersji węgla.