• CZYSTE TECHNOLOGIE
  tworzą CZYSTĄ ENERGIĘ nawet z bardzo zanieczyszczonych zasobów

WSPÓŁPRACA


Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z zakładami górniczymi - kopalniami węgla i innymi podmiotami, które posiadają niskiej jakości materiały węglowe (muł węglowy, niskokaloryczne i zanieczyszczone miały, inne odpady węgla), w celu rozważenia możliwości budowy instalacji zgazowania i przetworzenia uzyskanego gazu syntezowego na produkty, które zapewnią rentowność przedsięwzięcia.

Naszym celem jest organizacja i realizacja projektów zgazowania, które są ekonomicznie opłacalne i korzystne dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia Posiadamy możliwość sfinansowania fazy przedinwestycyjnej organizacji projektu oraz pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji Szczegóły i warunki współpracy jesteśmy gotowi przedstawić i wzajemnie uzgodnić w trakcie indywidualnych kontaktów z zainteresowanymi partnerami.

Inustry - Oil Refinery, Petrochemical plant


 • PRZYGOTOWANIE FAZY PRZDINWESTYCYJNEJ

  Opracowanie koncepcji technicznej projektu wraz z doborem optymalnych rozwiązań technologicznych.

  Opracowanie wstępnego i pełnego studium wykonalności projektu.

  Opracowanie studium programowo-przestrzennego.

  Przeprowadzenie oceny efektywności inwestycji.

  Opracowanie dokumentacji środowiskowej.

  Organizacja wykonania prac projektowych.

  Opracowanie wniosków o pozwolenie na budowę.

 • FINANSOWANIE

  Analiza możliwości sfinansowania projektu wraz z pozyskaniem partnerów finansowych w celu realizacji przedsięwzięcia.

 • REALIZACJA INWESTYCJI

  Organizacja procesu realizacji inwestycji łącznie z wykonaniem projektu w formule „pod klucz”.

 • OBSŁUGA PRAWNA

  Obsługa prawna na każdym etapie inwestycji.